Veletrh pro rodiny s dětmi

Veletrh ITEP je třetím největším mezinárodním veletrhem cestovního ruchu v České republice, který v průměru navštěvuje 10 000 lidí a zúčastňuje se ho více než 100 vystavovatelů. V rámci 11. ročníku v roce 2015 veletrh zaznamenal rekordní účast 11 500 návštěvníků a 120 vystavovatelů (ze 6 evropských zemí).

Od roku 2011 se veletrh koná v hale TJ Lokomotiva Plzeň. Na základě rekordního počtu vystavovatelů v roce 2015, kdy byla využita maximální kapacita haly, a v souvislosti s hojnou poptávkou ze strany možných vystavovatelů se Plzeňský kraj rozhodl v roce 2016 rozšířit veletrh do další haly. 12. ročník se tak bude poprvé konat ve dvou halách. V posledních letech je také kladen velký důraz i na doprovodný program, během něhož jsou na veletrhu vedeny debaty s cestovateli, vystupují regionální hudební kapely a vrcholem každého dne je pořad Křeslo pro hosta, v rámci kterého už na veletrhu vystoupili mimo jiné pan režisér Václav Vorlíček nebo herci Martin Stránský, Jaroslav Satoranský a Filip Tomsa. V roce 2017 budou navíc hlavní cílovou skupinou veletrhu děti a doprovodný program tomu bude přizpůsobený. Bude připraven jak program pro ty nejmenší děti, které přijdou s rodiči, tak pro starší žáky základních a studenty středních škol z Plzně a okolí, kteří veletrh navštíví v rámci výuky.

V souvislosti s výše zmíněnými skutečnostmi je tedy očekávána další rekordní účast – jak ze strany návštěvníků, tak vystavovatelů. Veletrh se uskuteční 21. – 23.09.2017.

Pro návštěvníky